Catatan menunjukkan respons yang lambat terhadap laporan tumpahan minyak California

Catatan menunjukkan respons yang lambat terhadap laporan tumpahan minyak California